• تاریخ انتشار : 98/05/19 - 13:48
  • تعداد بازدید خبر : 8

مراسم اهدای لوح سپاس به رابطین کنترل عفونت بیمارستان های برتر دانشگاه با حضور معاون درمان

نجمه باهو

146422.mp3 مراسم اهدای لوح سپاس به رابطین کنترل عفونت بیمارستان های برتر دانشگاه با حضور معاون درمان

/useruploads/1565428742163hwd.jpg /useruploads/1565428761853joi.jpg /useruploads/1565428777022njq.jpg /useruploads/1565428809821xim.jpg /useruploads/1565428833843uxb.jpg /useruploads/1565428851377hit.jpg /useruploads/1565428866226kah.jpg /useruploads/1565428879099rsl.jpg /useruploads/1565428895695lyh.jpg /useruploads/1565428912242vkv.jpg /useruploads/1565428926882sbg.jpg /useruploads/1565428942149huh.jpg /useruploads/1565428958980uln.jpg /useruploads/1565428974194iek.jpg /useruploads/1565428989850ums.jpg /useruploads/1565429006764oek.jpg /useruploads/1565429024127vuc.jpg /useruploads/1565429044071vpq.jpg /useruploads/1565429066173acn.jpg /useruploads/1565429087122hxe.jpg /useruploads/1565429102109htt.jpg /useruploads/1565429118140biw.jpg /useruploads/1565429134304dsg.jpg /useruploads/1565429150603jus.jpg /useruploads/1565429164908icp.jpg /useruploads/1565429180399jbc.jpg /useruploads/1565429196865tyf.jpg /useruploads/1565429213471kno.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 146422
کلمات کلیدی
عکاس
نجمه  باهو - عکاس

نجمه باهو - عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید