• تاریخ انتشار : 98/07/30 - 09:11
  • تعداد بازدید خبر : 25

مراسم بازنشستگی دکتر کاظم آشفته یزدی عضو هیئت علمی گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی

حمیده ایزدی

147620.mp3 مراسم بازنشستگی دکتر کاظم آشفته یزدی عضو هیئت علمی گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی

/useruploads/1571722895279yaa.jpg /useruploads/1571722912998yul.jpg /useruploads/1571722958556ycv.jpg /useruploads/1571722979230rrj.jpg /useruploads/1571723006614sut.jpg /useruploads/1571723023969wkq.jpg /useruploads/1571723045817njb.jpg /useruploads/1571723063210oqt.jpg /useruploads/1571723082749wrt.jpg /useruploads/1571723100047jbh.jpg /useruploads/1571723118485llx.jpg /useruploads/1571723140421rjp.jpg /useruploads/1571723158937sjh.jpg /useruploads/1571723177708ult.jpg /useruploads/1571723198057jsd.jpg /useruploads/1571723218866hem.jpg /useruploads/1571723237151rkb.jpg /useruploads/1571723254457lsh.jpg /useruploads/1571723272884fwl.jpg /useruploads/1571723290775nku.jpg /useruploads/1571723308274qia.jpg /useruploads/1571723335308wyl.jpg /useruploads/1571723360012cts.jpg /useruploads/1571723379345qxr.jpg /useruploads/1571723398904evg.jpg /useruploads/1571723417364vjo.jpg /useruploads/1571723435786hrw.jpg /useruploads/1571723454099euv.jpg /useruploads/1571723473675acy.jpg /useruploads/1571723491610skb.jpg /useruploads/1571723509472bld.jpg /useruploads/1571723526741yhm.jpg /useruploads/1571723543625ejd.jpg /useruploads/1571723560208nne.jpg /useruploads/1571723578175hhx.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147620
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید