• تاریخ انتشار : 97/07/28 - 10:55
  • تعداد بازدید خبر : 17

مراسم بزرگداشت روز آمار در دانشگاه

جمشید ربیعی

142758.mp3 مراسم بزرگداشت روز آمار در دانشگاه

/useruploads/1540020321903afo.jpg /useruploads/1540020341911xue.jpg /useruploads/1540020361114gsh.jpg /useruploads/1540020382831vei.jpg /useruploads/1540020401756bgc.jpg /useruploads/1540020418502asn.jpg /useruploads/1540020438145pnw.jpg /useruploads/1540020467108bad.jpg /useruploads/1540020487611bii.jpg /useruploads/1540020504456fem.jpg /useruploads/1540020523975rmy.jpg /useruploads/1540020541936mqs.jpg /useruploads/1540020559645vnm.jpg /useruploads/1540020576614acy.jpg /useruploads/1540020592468woa.jpg /useruploads/1540020610584mqe.jpg /useruploads/1540020630812tjv.jpg /useruploads/1540020648927htq.jpg /useruploads/1540020669766djx.jpg /useruploads/1540020696463fdm.jpg /useruploads/1540020731664psx.jpg /useruploads/1540020805969gwq.jpg /useruploads/1540020860514trr.jpg /useruploads/1540020877719rqe.jpg /useruploads/1540020897156exj.jpg /useruploads/1540020913417and.jpg /useruploads/1540020929734rvj.jpg /useruploads/1540020952753fpo.jpg /useruploads/1540020970173ikr.jpg
  • گروه خبری : روابط عمومی
  • کد خبر : 142758
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید