• تاریخ انتشار : 97/11/09 - 16:43
  • تعداد بازدید خبر : 6

مراسم بزرگداشت هلن جفریز بختیار همسر دکتر ابوالحسن بختیار از اولین پرستاران بهداشت جامعه در ایران با حضور دکتر مهری بختیار استاد روانشناسی دانشگاه شیکاگو

حسین اکبریان

143933.mp3 مراسم بزرگداشت هلن جفریز بختیار همسر دکتر ابوالحسن بختیار از اولین پرستاران بهداشت جامعه در ایران با حضور دکتر مهری بختیار استاد روانشناسی دانشگاه شیکاگو

/useruploads/1548767702485rel.jpg /useruploads/1548767723856eiy.jpg /useruploads/1548767782198bfd.jpg /useruploads/1548767820245iar.jpg /useruploads/1548767846858mwq.jpg /useruploads/1548767881570gvg.jpg /useruploads/1548767902580gdb.jpg /useruploads/1548767922095eme.jpg /useruploads/1548767942915ykv.jpg /useruploads/1548768148651nym.jpg /useruploads/1548768176372fei.jpg /useruploads/1548768199500pff.jpg /useruploads/1548768220576cxw.jpg /useruploads/1548768244093qyr.jpg /useruploads/1548768270950div.jpg /useruploads/1548768325358ehc.jpg /useruploads/1548768344365bxq.jpg /useruploads/1548768358209goe.jpg /useruploads/1548768390442lqd.jpg /useruploads/1548768405504tsu.jpg /useruploads/1548768430636qru.jpg /useruploads/1548768447753rfn.jpg /useruploads/1548768468564ysf.jpg /useruploads/1548768489525lji.jpg /useruploads/1548768512810jds.jpg /useruploads/1548768531713vwf.jpg /useruploads/1548768603507fkv.jpg /useruploads/1548768620392aew.jpg /useruploads/1548768648712agm.jpg /useruploads/1548768662918qfa.jpg /useruploads/1548768687732owa.jpg /useruploads/1548768713323nbf.jpg /useruploads/1548768735085qwo.jpg /useruploads/1548768749620pod.jpg /useruploads/1548768770865jdw.jpg /useruploads/1548768786180iqi.jpg /useruploads/1548768800564njo.jpg /useruploads/1548768817953rpu.jpg /useruploads/1548768840711sgh.jpg /useruploads/1548768868603xvi.jpg /useruploads/1548768890607uwl.jpg /useruploads/1548768907016rvl.jpg /useruploads/1548768956072qwi.jpg /useruploads/1548768969316kfa.jpg /useruploads/1548768984345heh.jpg /useruploads/1548769008356bdo.jpg /useruploads/1548769035045bsx.jpg /useruploads/1548769055591txw.jpg /useruploads/1548769081720nvg.jpg /useruploads/1548769126157mpq.jpg /useruploads/1548769141578pdh.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 143933
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید