• تاریخ انتشار : 98/07/17 - 17:13
  • تعداد بازدید خبر : 3

مراسم تجلیل از کارکنان نمونه مرکز قلب تهران

حامد بلورفروش

147430.mp3 مراسم تجلیل از کارکنان نمونه مرکز قلب تهران

/useruploads/1570628641346poo.jpg /useruploads/1570628661551qva.jpg /useruploads/1570628683729gji.jpg /useruploads/1570628705482wek.jpg /useruploads/1570628744531yty.jpg /useruploads/1570628797485oxc.jpg /useruploads/1570628819437klu.jpg /useruploads/1570628849644xyg.jpg /useruploads/1570628877023rgh.jpg /useruploads/1570628915061fbw.jpg /useruploads/1570628937444mmi.jpg /useruploads/1570628963145wbd.jpg /useruploads/1570628986594fhh.jpg /useruploads/1570629013552rol.jpg /useruploads/1570629039412hop.jpg /useruploads/1570629066539hhx.jpg /useruploads/1570629101290xsx.jpg /useruploads/1570629127581nrh.jpg /useruploads/1570629154920qww.jpg /useruploads/1570629188206hia.jpg /useruploads/1570629214483kwe.jpg /useruploads/1570629240873ext.jpg /useruploads/1570629278356fmu.jpg /useruploads/1570629305646sht.jpg /useruploads/1570629348575udh.jpg /useruploads/1570629380511dii.jpg /useruploads/1570629407971gbr.jpg /useruploads/1570629454673fpc.jpg /useruploads/1570629480491ukh.jpg /useruploads/1570629504146upm.jpg /useruploads/1570629528874cbc.jpg /useruploads/1570629553047bey.jpg /useruploads/1570629578662fyw.jpg /useruploads/1570629602778lyh.jpg /useruploads/1570629626534vua.jpg /useruploads/1570629649546ulj.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147430
کلمات کلیدی
عکاس
سيد محسن  اسماعيلي - عکس

سيد محسن اسماعيلي - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید