• تاریخ انتشار : 98/08/21 - 11:59
  • تعداد بازدید خبر : 25

مراسم تشییع پیکر مرحوم استاد انوشیروان هدایت (دوربین بیمارستان شریعتی)

محمد مهدی ولی الهی

147893.mp3 مراسم تشییع پیکر مرحوم استاد انوشیروان هدایت (دوربین بیمارستان شریعتی)

/useruploads/1573547404199uan.jpg /useruploads/1573547425958lje.jpg /useruploads/1573547458858ygk.jpg /useruploads/1573547481103tbi.jpg /useruploads/1573547500978tps.jpg /useruploads/1573547530067arb.jpg /useruploads/1573547559377tfv.jpg /useruploads/1573547589489far.jpg /useruploads/1573547612630yij.jpg /useruploads/1573547635135egf.jpg /useruploads/1573547656215euf.jpg /useruploads/1573547675307fif.jpg /useruploads/1573547696975yyf.jpg /useruploads/1573547738625ruw.jpg /useruploads/1573547771634gcd.jpg /useruploads/1573547818342ema.jpg /useruploads/1573547835844hpe.jpg /useruploads/1573547862349ipv.jpg /useruploads/1573547885099gis.jpg /useruploads/1573547906321gym.jpg /useruploads/1573547929008ixy.jpg /useruploads/1573547952017cdo.jpg /useruploads/1573547974844xaj.jpg /useruploads/1573548007110pae.jpg /useruploads/1573548029792gmh.jpg /useruploads/1573548053453ccm.jpg /useruploads/1573548077087cyw.jpg /useruploads/1573548101020wfo.jpg /useruploads/1573548144346jyx.jpg /useruploads/1573548420270bqm.jpg /useruploads/1573548457224fuy.jpg /useruploads/1573548486120bvi.jpg /useruploads/1573548521649sbi.jpg /useruploads/1573548552601rwa.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147893
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید