• تاریخ انتشار : 96/10/03 - 12:23
  • تعداد بازدید خبر : 39

مراسم تشییع پیکر مرحوم استاد دکتر یلدا در مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)

جمشید ربیعی

139682.mp3 مراسم تشییع پیکر مرحوم استاد دکتر یلدا در مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)

/useruploads/1514105621772kdh.jpg /useruploads/1514105643657jmf.jpg /useruploads/1514105660829ygb.jpg /useruploads/1514105678873tkn.jpg /useruploads/1514105701208kil.jpg /useruploads/1514105720574hyy.jpg /useruploads/1514105739053rxw.jpg /useruploads/1514105757692yly.jpg /useruploads/1514105772074gwf.jpg /useruploads/1514105788250mrq.jpg /useruploads/1514105813609wwy.jpg /useruploads/1514105832455prk.jpg /useruploads/1514105854520yxr.jpg /useruploads/1514105878574ieo.jpg /useruploads/1514105899213tlq.jpg /useruploads/1514105925643yrq.jpg /useruploads/1514105949415anh.jpg /useruploads/1514105970813ths.jpg /useruploads/1514106008463rfq.jpg /useruploads/1514106030251uoa.jpg /useruploads/1514106052725oub.jpg /useruploads/1514106078737uuv.jpg /useruploads/1514106096406sqd.jpg /useruploads/1514106114615fmx.jpg /useruploads/1514106137598jwv.jpg /useruploads/1514106156204abg.jpg /useruploads/1514106181289ujm.jpg /useruploads/1514106197322qca.jpg /useruploads/1514106229096ujk.jpg /useruploads/1514106243527akf.jpg /useruploads/1514106257904kbw.jpg /useruploads/1514106277037laq.jpg /useruploads/1514106296511gni.jpg /useruploads/1514106313561ypq.jpg /useruploads/1514106330941cqu.jpg /useruploads/1514106349224ryq.jpg /useruploads/1514106368868mdi.jpg /useruploads/1514106386033itc.jpg /useruploads/1514106406996xyy.jpg /useruploads/1514106432357hmn.jpg /useruploads/1514106452055xvp.jpg /useruploads/1514106468528rcq.jpg /useruploads/1514106485788egc.jpg /useruploads/1514106517050bbr.jpg /useruploads/1514106534454yqa.jpg /useruploads/1514106552480upj.jpg /useruploads/1514106569858opo.jpg /useruploads/1514106586609rpj.jpg /useruploads/1514106603463hfu.jpg /useruploads/1514106629897hbk.jpg /useruploads/1514106743584yhx.jpg /useruploads/1514106761903bpr.jpg /useruploads/1514106777747mqn.jpg
  • گروه خبری : روابط عمومی
  • کد خبر : 139682
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید