• تاریخ انتشار : 98/08/01 - 14:46
  • تعداد بازدید خبر : 10

مراسم تقدیر از دستیاران برتر آزمون تخصصی بورد در بیمارستان شریعتی

محمد مهدی ولی الهی

147658.mp3 مراسم تقدیر از دستیاران برتر آزمون تخصصی بورد در بیمارستان شریعتی

/useruploads/1571829416102rbi.jpg /useruploads/1571829434107jpu.jpg /useruploads/1571829451802iml.jpg /useruploads/1571829483999bai.jpg /useruploads/1571829508623puo.jpg /useruploads/1571829538690cjy.jpg /useruploads/1571829612820slt.jpg /useruploads/1571829668076fvc.jpg /useruploads/1571829723156mkf.jpg /useruploads/1571829749043esx.jpg /useruploads/1571829802079nte.jpg /useruploads/1571829824462okh.jpg /useruploads/1571829867026shv.jpg /useruploads/1571829897902rod.jpg /useruploads/1571829940920cfs.jpg /useruploads/1571829998217gjn.jpg /useruploads/1571830033973jgh.jpg /useruploads/1571830083622kff.jpg /useruploads/1571830111555wxh.jpg /useruploads/1571830141702hmo.jpg /useruploads/1571830163857rmu.jpg /useruploads/1571830182589kdr.jpg /useruploads/1571830202188eod.jpg /useruploads/1571830223188yeg.jpg /useruploads/1571830244505uuq.jpg /useruploads/1571830266209ugh.jpg /useruploads/1571830286636jjh.jpg /useruploads/1571830313157lgf.jpg /useruploads/1571830330491che.jpg /useruploads/1571830347837eyw.jpg /useruploads/1571830370296swp.jpg /useruploads/1571830393330ysr.jpg /useruploads/1571830422367loi.jpg /useruploads/1571830444306ecm.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147658
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید