• تاریخ انتشار : 98/05/03 - 13:32
  • تعداد بازدید خبر : 22

مراسم تقدیر از دستیاران برگزیده مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

محمد علی مرزبان

146230.mp3 مراسم تقدیر از دستیاران برگزیده مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

/useruploads/1564045386135mbh.jpg /useruploads/1564045410104hto.jpg /useruploads/1564045426206bat.jpg /useruploads/1564045446181gfr.jpg /useruploads/1564045463626iks.jpg /useruploads/1564045476869yjy.jpg /useruploads/1564045489983mct.jpg /useruploads/1564045504182tnk.jpg /useruploads/1564045516588dtk.jpg /useruploads/1564045532835ern.jpg /useruploads/1564045548485coh.jpg /useruploads/1564045564200fdl.jpg /useruploads/1564045579325sdq.jpg /useruploads/1564045602625mxm.jpg /useruploads/1564045624013ctc.jpg /useruploads/1564045643879yes.jpg /useruploads/1564045805345xjn.jpg /useruploads/1564045831137tov.jpg /useruploads/1564045848861twd.jpg /useruploads/1564045865307nfm.jpg /useruploads/1564045879677owk.jpg /useruploads/1564045893004prm.jpg /useruploads/1564045906672aqn.jpg /useruploads/1564045920904jim.jpg /useruploads/1564045936204kvi.jpg /useruploads/1564045949057yde.jpg /useruploads/1564045964097djl.jpg /useruploads/1564045977497xio.jpg /useruploads/1564045989581lhf.jpg /useruploads/1564046002908frb.jpg /useruploads/1564046022844jhc.jpg /useruploads/1564046037109mpl.jpg /useruploads/1564046050826hpq.jpg /useruploads/1564046064029lfc.jpg /useruploads/1564046079658fkm.jpg /useruploads/1564046129161byq.jpg /useruploads/1564046144768udo.jpg /useruploads/1564046161727sgt.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 146230
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید