• تاریخ انتشار : 98/07/28 - 14:25
  • تعداد بازدید خبر : 32

مراسم تکریم دکتر سیدمجید موسوی موحد رئیس پیشین و معارفه دكتر محمدتقی طالبیان رئیس جدید بیمارستان بهارلو

وحید مزاجردی

147597.mp3 مراسم تکریم دکتر سیدمجید موسوی موحد رئیس پیشین و معارفه دكتر محمدتقی طالبیان رئیس جدید بیمارستان بهارلو

/useruploads/1571568987565mte.jpg /useruploads/1571569015086kgy.jpg /useruploads/1571569042715atq.jpg /useruploads/1571569070562otr.jpg /useruploads/1571569093797xfn.jpg /useruploads/1571569117570tqr.jpg /useruploads/1571569138773udr.jpg /useruploads/1571569169475aeb.jpg /useruploads/1571569189138rsy.jpg /useruploads/1571569218130jnu.jpg /useruploads/1571569236391nhi.jpg /useruploads/1571569258887dcd.jpg /useruploads/1571569282787mde.jpg /useruploads/1571569315763fqt.jpg /useruploads/1571569342902fyd.jpg /useruploads/1571569373681qiu.jpg /useruploads/1571569395423rhr.jpg /useruploads/1571569429596kfq.jpg /useruploads/1571569453170sbo.jpg /useruploads/1571569475042ewt.jpg /useruploads/1571569496999dqv.jpg /useruploads/1571569523709blb.jpg /useruploads/1571569566965vbm.jpg /useruploads/1571569590306spq.jpg /useruploads/1571569609472ybk.jpg /useruploads/1571569628522ses.jpg /useruploads/1571569647327mwt.jpg /useruploads/1571569665293rci.jpg /useruploads/1571569686277ijw.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 147597
کلمات کلیدی
عکاس
وحید مزاجردی

وحید مزاجردی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید