• تاریخ انتشار : 98/07/10 - 14:14
  • تعداد بازدید خبر : 17

مراسم عزاداری روز سوم ماه صفر در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

147277.mp3 مراسم عزاداری روز سوم ماه صفر در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1570013099792idc.jpg /useruploads/1570013121365tny.jpg /useruploads/1570013145898grt.jpg /useruploads/1570013168452vni.jpg /useruploads/1570013191331ogn.jpg /useruploads/1570013229922oio.jpg /useruploads/1570013247225lge.jpg /useruploads/1570013267141vcm.jpg /useruploads/1570013303498kyw.jpg /useruploads/1570013330424ylm.jpg /useruploads/1570013350919tom.jpg /useruploads/1570013371373bys.jpg /useruploads/1570013401806ete.jpg /useruploads/1570013426468dkj.jpg /useruploads/1570013442373mkh.jpg /useruploads/1570013458822tqy.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147277
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید