• تاریخ انتشار : 99/09/01 - 13:16
 • تعداد بازدید خبر : 91

مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت

163956.mp3 مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت

مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت، در اولین روز آذر برگزار شد.

مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت مراسم مجازی آشنایی دانشجویان جدید دانشکده بهداشت
 • گروه خبری : دانشکده بهداشت
 • کد خبر : 163956
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید