• تاریخ انتشار : 98/07/24 - 12:25
  • تعداد بازدید خبر : 5

مراسم یادبود مرحومه مهوش دزفولي اصل، پرستار نمونه بخش اورژانس بيمارستان سينا

فاطمه صدرا

147564.mp3 مراسم یادبود مرحومه مهوش دزفولي اصل، پرستار نمونه بخش اورژانس بيمارستان سينا

/useruploads/1571216773655qoa.jpg /useruploads/1571216869092bum.jpg /useruploads/1571216892625lrr.jpg /useruploads/1571216914207iyn.jpg /useruploads/1571216938478sqi.jpg /useruploads/1571217080732bld.jpg /useruploads/1571217104292lht.jpg /useruploads/1571217141977nrs.jpg /useruploads/1571217174551hnm.jpg /useruploads/1571217470939qct.jpg /useruploads/1571217494579jlj.jpg /useruploads/1571217537013rda.jpg /useruploads/1571217558852xlv.jpg /useruploads/1571217588896rbq.jpg /useruploads/1571217615944ypl.jpg /useruploads/1571217643998rxy.jpg /useruploads/1571217665783poh.jpg /useruploads/1571217687702yis.jpg /useruploads/1571217715217hrk.jpg /useruploads/1571217737918kms.jpg /useruploads/1571217759483yqj.jpg /useruploads/1571217847087vtm.jpg /useruploads/1571217899301les.jpg /useruploads/1571217920954baw.jpg /useruploads/1571217944084msr.jpg /useruploads/1571217968565elv.jpg /useruploads/1571218114748fem.jpg /useruploads/1571218155217cat.jpg /useruploads/1571218246258vni.jpg /useruploads/1571218305584kni.jpg /useruploads/1571218330550dti.jpg /useruploads/1571218432288jbj.jpg /useruploads/1571218455304vfx.jpg /useruploads/1571218475266vor.jpg /useruploads/1571218504849dsj.jpg /useruploads/1571218552233vhw.jpg /useruploads/1571218575182tnt.jpg /useruploads/1571218615727vmx.jpg /useruploads/1571218640842dtj.jpg /useruploads/1571218662552afv.jpg /useruploads/1571218696766nkq.jpg /useruploads/1571218718318gpf.jpg /useruploads/1571218743721cmw.jpg /useruploads/1571218765670dtp.jpg /useruploads/1571218783606vcx.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147564
کلمات کلیدی
عکاس
رضا آسیابی

رضا آسیابی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید