• تاریخ انتشار : 98/09/13 - 13:16
  • تعداد بازدید خبر : 6

مراسم یادبود مرحوم دکتر جوادیان استاد پیشکسوت دانشکده بهداشت

وحید مزاجردی

148219.mp3 مراسم یادبود مرحوم دکتر جوادیان استاد پیشکسوت دانشکده بهداشت

/useruploads/1575452840078sgt.jpg /useruploads/1575452905348lqj.jpg /useruploads/1575452945336qna.jpg /useruploads/1575452965905gti.jpg /useruploads/1575452991217jtk.jpg /useruploads/1575453015965ica.jpg /useruploads/1575453040625uiv.jpg /useruploads/1575453060105npb.jpg /useruploads/1575453099736twe.jpg /useruploads/1575453139872hjo.jpg /useruploads/1575453161576iyh.jpg /useruploads/1575453195072kcf.jpg /useruploads/1575453226264yle.jpg /useruploads/1575453254780wjs.jpg /useruploads/1575453278819uck.jpg /useruploads/1575453427657emp.jpg /useruploads/1575453498776yqt.jpg /useruploads/1575453529176poy.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1575453761955gvx.jpg /useruploads/1575453869180eag.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 148219
کلمات کلیدی
عکاس
وحید مزاجردی

وحید مزاجردی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید