• تاریخ انتشار : 98/08/29 - 17:37
  • تعداد بازدید خبر : 7

نخستین دوره عالی بین‌المللی سازی آموزش عالی در علوم پزشکی

مهناز وحیدی

148081.mp3 نخستین دوره عالی بین‌المللی سازی آموزش عالی در علوم پزشکی

/useruploads/1574258869241auc.jpg /useruploads/1574258881652otk.jpg /useruploads/1574258902452alq.jpg /useruploads/1574258920388iwl.jpg /useruploads/1574258941309kkl.jpg /useruploads/1574258954285yrj.jpg /useruploads/1574259031668hfu.jpg /useruploads/1574259047726til.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1574259080079iti.jpg /useruploads/1574259080079iti.jpg /useruploads/1574259105634mjd.jpg /useruploads/1574259128237wra.jpg /useruploads/1574259149822fly.jpg /useruploads/1574259178548qgt.jpg /useruploads/1574259202607jcd.jpg /useruploads/1574259226953mgk.jpg /useruploads/1574259248836xrg.jpg /useruploads/1574259266762cgm.jpg /useruploads/1574259321669phv.jpg /useruploads/1574259343623nyo.jpg /useruploads/1574259357921awi.jpg /useruploads/1574259372486dan.jpg /useruploads/1574259386739bsg.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148081
کلمات کلیدی
عکاس
مهناز  وحيدي - عکس

مهناز وحيدي - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید