• تاریخ انتشار : 97/02/03 - 14:22
  • تعداد بازدید خبر : 12

نخستین مجمع سلامت استان تهران با حضور وزير بهداشت و رئيس دانشگاه

جمشید ربیعی

140670.mp3 نخستین مجمع سلامت استان تهران با حضور وزير بهداشت و رئيس دانشگاه

/useruploads/1524477170219roj.jpg /useruploads/1524477190614fmg.jpg /useruploads/1524477211223dfl.jpg /useruploads/1524477229700kax.jpg /useruploads/1524477251947upl.jpg /useruploads/1524477269011xvq.jpg /useruploads/1524477302802gkb.jpg /useruploads/1524477318442amo.jpg /useruploads/1524477336274gmn.jpg /useruploads/1524477358290kdq.jpg /useruploads/1524477374586bfo.jpg /useruploads/1524477392553thp.jpg /useruploads/1524477408832lmm.jpg /useruploads/1524477424178gln.jpg /useruploads/1524477446451qvg.jpg /useruploads/1524477462065gdp.jpg /useruploads/1524477483941afq.jpg /useruploads/1524477502519kvg.jpg /useruploads/1524477520761kej.jpg /useruploads/1524477535349bnj.jpg /useruploads/1524477558193xce.jpg /useruploads/1524477581729flg.jpg /useruploads/1524477599554apn.jpg /useruploads/1524477616383chk.jpg /useruploads/1524477631757usf.jpg /useruploads/1524477646370okj.jpg /useruploads/1524477661603ikx.jpg /useruploads/1524477676407hcf.jpg /useruploads/1524477692158ukr.jpg /useruploads/1524477709668kxq.jpg /useruploads/1524477725186trf.jpg /useruploads/1524477740561wnu.jpg /useruploads/1524477757468faa.jpg /useruploads/1524477777647leu.jpg /useruploads/1524477796414ugw.jpg /useruploads/1524477819005mpm.jpg /useruploads/1524477834839ejl.jpg /useruploads/1524477849924dov.jpg /useruploads/1524477864238kyr.jpg /useruploads/1524477878421sxu.jpg /useruploads/1524477894457myr.jpg /useruploads/1524477927879dwc.jpg /useruploads/1524477947342pyc.jpg /useruploads/1524477969575ebu.jpg
  • گروه خبری : روابط عمومی
  • کد خبر : 140670
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید