• تاریخ انتشار : 96/08/30 - 15:26
  • تعداد بازدید خبر : 7

نشست ارزیابی جشنواره دانشجویی ابن سینا

سیدمیثم عطری

139172.mp3 نشست ارزیابی جشنواره دانشجویی ابن سینا

/useruploads/1511265408272ksb.jpg /useruploads/1511265432384hqn.jpg /useruploads/1511265448527qml.jpg /useruploads/1511265483145peq.jpg /useruploads/1511265514568axh.jpg /useruploads/1511265531953slc.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1511265555364nfp.jpg /useruploads/1511265555364nfp.jpg /useruploads/1511265599178ori.jpg /useruploads/1511265620744ywy.jpg /useruploads/1511265635742cid.jpg /useruploads/1511265652182tqb.jpg /useruploads/1511265669071bog.jpg /useruploads/1511265682991uis.jpg /useruploads/1511265710821bkt.jpg /useruploads/1511265736576peh.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 139172
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید