• تاریخ انتشار : 99/05/08 - 15:10
  • تعداد بازدید خبر : 67

نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت

159744.mp3 نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت

نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی با حضور اساتید، در دانشکده بهداشت برگزار شد.

نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت نشست انجمن و هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
  • گروه خبری : دانشکده بهداشت
  • کد خبر : 159744
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید