• تاریخ انتشار : 95/07/28 - 13:02
  • تعداد بازدید خبر : 4

نشست دبیران بحران و بلایای مراکز تابعه در مرکز EOC مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

باهو

136209.mp3 نشست دبیران بحران و بلایای مراکز تابعه در مرکز EOC مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

/useruploads/1476869590980wwr.jpg /useruploads/1476869609197maj.jpg /useruploads/1476869625234gcw.jpg /useruploads/1476869645799bwp.jpg /useruploads/1476869665617taw.jpg /useruploads/1476869679735kjh.jpg /useruploads/1476869700503glg.jpg /useruploads/1476869716869bob.jpg /useruploads/1476869734083kav.jpg /useruploads/1476869751185kfr.jpg /useruploads/1476869777514val.jpg /useruploads/1476869797232btl.jpg /useruploads/1476869815943wsj.jpg /useruploads/1476869831714fjk.jpg /useruploads/1476869849083qgl.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 136209
کلمات کلیدی
عکاس
نجمه  باهو - عکاس

نجمه باهو - عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید