• تاریخ انتشار : 97/04/17 - 10:01
  • تعداد بازدید خبر : 25

نشست رئیس با گروه بیهوشی بیمارستان سینا

فاطمه صدرا

141817.mp3 نشست رئیس با گروه بیهوشی بیمارستان سینا

/useruploads/1531027882845lbh.jpg /useruploads/1531027895960brc.jpg /useruploads/1531027908568avj.jpg /useruploads/1531027924169opi.jpg /useruploads/1531027937775qoo.jpg /useruploads/1531027954567csq.jpg /useruploads/1531027968602mpb.jpg /useruploads/1531027981202qub.jpg /useruploads/1531027994486ksx.jpg /useruploads/1531028010282xej.jpg /useruploads/1531028050778hvr.jpg /useruploads/1531028068443kwu.jpg /useruploads/1531028084031gap.jpg /useruploads/1531028100472llh.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 141817
کلمات کلیدی
عکاس
رضا آسیابی

رضا آسیابی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید