• تاریخ انتشار : 99/07/09 - 13:19
  • تعداد بازدید خبر : 26

نشست رئیس دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

162099.mp3 نشست رئیس دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

در هشتمین روز از ماه مهر99، دکتر کاظم ندافی رئیس دانشکده نشستی با اعضا گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین داشت.

نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  • گروه خبری : دانشکده بهداشت
  • کد خبر : 162099
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید