• تاریخ انتشار : 99/07/02 - 14:25
  • تعداد بازدید خبر : 48

نشست رئیس دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت

161849.mp3 نشست رئیس دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت

در دومین روز از ماه مهر، دکتر کاظم ندافی رئیس دانشکده نشستی با اعضا گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت داشت.

نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
  • گروه خبری : دانشکده بهداشت
  • کد خبر : 161849
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید