• تاریخ انتشار : 99/07/02 - 14:16
  • تعداد بازدید خبر : 42

نشست رئیس دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی

161846.mp3 نشست رئیس دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی

دکتر کاظم ندافی سه شنبه اول مهر 99، نشستی با گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت داشت.

نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی
  • گروه خبری : دانشکده بهداشت
  • کد خبر : 161846
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید