• تاریخ انتشار : 99/07/02 - 13:51
  • تعداد بازدید خبر : 38

نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی

161840.mp3 نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی

دکتر کاظم ندافی رئیس دانشکده نشستی با گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی این دانشکده داشت.

نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
  • گروه خبری : دانشکده بهداشت
  • کد خبر : 161840
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید