• تاریخ انتشار : 99/07/09 - 12:05
  • تعداد بازدید خبر : 30

نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط

162090.mp3 نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر کاظم ندافی رئیس دانشکده نشستی با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط این دانشکده داشت.

نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط
  • گروه خبری : دانشکده بهداشت
  • کد خبر : 162090
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید