• تاریخ انتشار : 1394/11/18 - 13:21
  • تعداد بازدید خبر : 47

نشست صمیمانه با دانشجویان جدید الورود و جشن ورود به عرصه بالین دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی بخش دوم

حسین اکبریان

134038.mp3 نشست صمیمانه با دانشجویان جدید الورود و جشن ورود به عرصه بالین دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی بخش دوم

/useruploads/1454838727178lpi.jpg /useruploads/1454838749327qkr.jpg /useruploads/1454838984258kwv.jpg /useruploads/1454838995809mqn.jpg /useruploads/1454839015147etv.jpg /useruploads/1454839034650yxd.jpg /useruploads/1454839066992ryo.jpg /useruploads/1454839084010pjh.jpg /useruploads/1454839108062yko.jpg /useruploads/1454839139154xoy.jpg /useruploads/1454839154562gka.jpg /useruploads/1454839177349iwc.jpg /useruploads/1454839209636jqn.jpg /useruploads/1454839230930xii.jpg /useruploads/1454839249913twg.jpg /useruploads/1454839268185aqc.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 134038
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
عکاس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید