• تاریخ انتشار : 96/09/18 - 17:25
  • تعداد بازدید خبر : 12

نشست صمیمي دکتر حلب‌چي، معاون دانشجویی دانشگاه با دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت روز دانشجو

حسین اکبریان

139548.mp3 نشست صمیمي دکتر حلب‌چي، معاون دانشجویی دانشگاه با دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت روز دانشجو

/useruploads/1512827765760jbt.jpg /useruploads/1512827800950dld.jpg /useruploads/1512827833708oav.jpg /useruploads/1512827850095yxc.jpg /useruploads/1512827868717tbo.jpg /useruploads/1512828450369xta.jpg /useruploads/1512828528809eoe.jpg /useruploads/1512828542031cek.jpg /useruploads/1512828559107dui.jpg /useruploads/1512828584124add.jpg /useruploads/1512828610527vcy.jpg /useruploads/1512828650633jri.jpg /useruploads/1512828662730rxi.jpg /useruploads/1512828673117qyj.jpg /useruploads/1512828690685mhc.jpg /useruploads/1512828710852vtu.jpg /useruploads/1512828756211gwa.jpg /useruploads/1512828801653hqq.jpg /useruploads/1512828811891xul.jpg /useruploads/1512828823015jmh.jpg /useruploads/1512828918246qgn.jpg /useruploads/1512828928517vyo.jpg /useruploads/1512828939203wsf.jpg /useruploads/1512828948991edg.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 139548
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید