• تاریخ انتشار : 98/09/06 - 15:13
  • تعداد بازدید خبر : 10

نشست صمیمی رئیس دانشکده و معاونین با بسیجیان دانشکده داروسازی

طهمورث رمضان زاده

148177.mp3 نشست صمیمی رئیس دانشکده و معاونین با بسیجیان دانشکده داروسازی

/useruploads/1574855045410vxi.jpg /useruploads/1574855091800dee.jpg /useruploads/1574855132887weo.jpg /useruploads/1574855163004uhs.jpg /useruploads/1574855195056lpp.jpg /useruploads/1574855265003tux.jpg /useruploads/1574855295154eue.jpg /useruploads/1574855333531vxe.jpg /useruploads/1574855360311hdx.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148177
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید