• تاریخ انتشار : 98/07/16 - 11:43
  • تعداد بازدید خبر : 4

نشست مشترک دانشکده پرستاری و مامایی با بیمارستان رازی

حسین اکبریان

147377.mp3 نشست مشترک دانشکده پرستاری و مامایی با بیمارستان رازی

/useruploads/1570522460497ptq.jpg /useruploads/1570522518672enr.jpg /useruploads/1570522540151hti.jpg /useruploads/1570522561050hdr.jpg /useruploads/1570522640582vlb.jpg /useruploads/1570522667456vbr.jpg /useruploads/1570522691319iqo.jpg /useruploads/1570522749126wum.jpg /useruploads/1570522798931fua.jpg /useruploads/1570522820359ass.jpg /useruploads/1570522839987pdt.jpg /useruploads/1570522919079wfl.jpg /useruploads/1570522956628lbs.jpg /useruploads/1570522982314cid.jpg /useruploads/1570523016413prd.jpg /useruploads/1570523030413ong.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147377
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید