• تاریخ انتشار : 99/05/14 - 11:43
  • تعداد بازدید خبر : 32

نشست هماهنگی بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت

159925.mp3 نشست هماهنگی بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت

نشست هماهنگی بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت برگزار شد.

نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت نشست بازدید از آزمایشگاه بی هوازی دانشکده بهداشت
  • گروه خبری : دانشکده بهداشت
  • کد خبر : 159925
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید