• تاریخ انتشار : 97/03/28 - 14:12
  • تعداد بازدید خبر : 48

نشست هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولان بیمارستان شریعتی

حسین اکبریان

141208.mp3 نشست هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولان بیمارستان شریعتی

/useruploads/1529315016955bga.jpg /useruploads/1529315078547xmg.jpg /useruploads/1529315100618qwu.jpg /useruploads/1529315114380rqt.jpg /useruploads/1529315141111ghp.jpg /useruploads/1529315156366ojn.jpg /useruploads/1529315168718uho.jpg /useruploads/1529315179134iji.jpg /useruploads/1529315202488xcy.jpg /useruploads/1529315212821mqc.jpg /useruploads/1529315224583ici.jpg /useruploads/1529315236416kmx.jpg /useruploads/1529315261496yur.jpg /useruploads/1529315270722maq.jpg /useruploads/1529315279937rcp.jpg /useruploads/1529315291350cpx.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141208
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید