• تاریخ انتشار : 1399/05/11 - 11:10
  • تعداد بازدید خبر : 198

نشست هیئت رئیسه دانشکده پزشکی

159787.mp3 نشست هیئت رئیسه دانشکده پزشکی

در جلسه هئیت رئیسه دانشکده پزشکی تصمیم گیری برای انجام یکپارچه سازی لیکرتهای فرمهای ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی با فرمهای ارزیابی رفتار حرفه ای اعضا هیات علمی بالینی جهت تسهیل اجرای ارزشیابی مبتنی برشبکه و همچنین تصمیم گیری برای چگونگی برگزاری جشن قدر استاد در دانشکده پزشکی مطرح شد.

  • گروه خبری : دانشکده پزشکی
  • کد خبر : 159787
کلمات کلیدی
نيرومند  رومياني
عکاس

نيرومند رومياني

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید