• تاریخ انتشار : 98/07/12 - 15:30
  • تعداد بازدید خبر : 10

هزارمین عمل جراحی پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی(ره)

وحید مزاجردی

147288.mp3 هزارمین عمل جراحی پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی(ره)

/useruploads/1570190480692cup.jpg /useruploads/1570190530849uto.jpg /useruploads/1570190553488ohy.jpg /useruploads/1570190574462xkv.jpg /useruploads/1570190597144wdk.jpg /useruploads/1570190622226hlk.jpg /useruploads/1570190645667koa.jpg /useruploads/1570190669842ioi.jpg /useruploads/1570190689767ran.jpg /useruploads/1570190711327rwf.jpg /useruploads/1570190742483wkm.jpg /useruploads/1570190810606fhd.jpg /useruploads/1570190832666tpg.jpg /useruploads/1570191545055cue.jpg /useruploads/1570191571785ltl.jpg /useruploads/1570191595799mxb.jpg /useruploads/1570193382388ubv.jpg /useruploads/1570193452819vbd.jpg /useruploads/1570193568478txl.jpg /useruploads/1570193712480rxq.jpg /useruploads/1570193811972axg.jpg /useruploads/1570193842952tmo.jpg /useruploads/1570193870512eyd.jpg /useruploads/1570193894867lwi.jpg /useruploads/1570193921537hep.jpg /useruploads/1570193943807aeh.jpg /useruploads/1570193973538ftd.jpg /useruploads/1570194006346nhf.jpg /useruploads/1570194028162vyp.jpg /useruploads/1570194048617isq.jpg /useruploads/1570194072133bmx.jpg /useruploads/1570194096039oss.jpg /useruploads/1570194116344udi.jpg /useruploads/1570194140018aqi.jpg /useruploads/1570194162142wxq.jpg /useruploads/1570194195672rwv.jpg /useruploads/1570194234061kbt.jpg /useruploads/1570194266671xem.jpg /useruploads/1570194302416ryb.jpg /useruploads/1570194328070rrs.jpg /useruploads/1570194348733vyt.jpg /useruploads/1570194379075url.jpg /useruploads/1570194401855tdj.jpg /useruploads/1570194425490rew.jpg /useruploads/1570194453652rrx.jpg /useruploads/1570194473235hjf.jpg /useruploads/1570194498955ani.jpg /useruploads/1570194527255jyq.jpg /useruploads/1570194547297mxq.jpg /useruploads/1570194570540lul.jpg /useruploads/1570194590902nhb.jpg /useruploads/1570194612514dkx.jpg /useruploads/1570194634272kdy.jpg /useruploads/1570194653735xne.jpg /useruploads/1570194683251jmb.jpg /useruploads/1570194712169iti.jpg /useruploads/1570194735051fng.jpg /useruploads/1570194757704orp.jpg /useruploads/1570194783796tpe.jpg /useruploads/1570194810430gdt.jpg /useruploads/1570194866579irp.jpg /useruploads/1570194894015sgj.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 147288
کلمات کلیدی
عکاس
نسیبه  جلالوند

نسیبه جلالوند

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید