• تاریخ انتشار : 98/08/20 - 13:23
  • تعداد بازدید خبر : 19

همایش کارآفرینی و خلق ثروت مبتنی بر دانش در دانشگاه نسل سوم دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

سحر زاهدی

147869.mp3 همایش کارآفرینی و خلق ثروت مبتنی بر دانش در دانشگاه نسل سوم دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

/useruploads/1573466052559qep.jpg /useruploads/1573466072448voe.jpg /useruploads/1573466094212wst.jpg /useruploads/1573466122607utf.jpg /useruploads/1573466176317jkb.jpg /useruploads/1573466222360sqb.jpg /useruploads/1573466246447xlu.jpg /useruploads/1573466296216fmv.jpg /useruploads/1573466317297ulv.jpg /useruploads/1573466401503mqp.jpg /useruploads/1573466426319son.jpg /useruploads/1573466463200kff.jpg /useruploads/1573466510873xyg.jpg /useruploads/1573466570626hfp.jpg /useruploads/1573466598040owo.jpg /useruploads/1573466640111vtd.jpg /useruploads/1573466666362pxk.jpg /useruploads/1573466718619kax.jpg /useruploads/1573466740232ahn.jpg /useruploads/1573466769347spn.jpg /useruploads/1573466796340euh.jpg /useruploads/1573466826442fen.jpg /useruploads/1573466849147dis.jpg /useruploads/1573466871741ctl.jpg /useruploads/1573466905005jcn.jpg /useruploads/1573466933520wwi.jpg /useruploads/1573467110564xhd.jpg /useruploads/1573467143127uqt.jpg /useruploads/1573467168599lbk.jpg /useruploads/1573467197631ahv.jpg /useruploads/1573467222608cxm.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147869
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید