• تاریخ انتشار : 98/09/18 - 13:06
  • تعداد بازدید خبر : 25

هم اندیشی مدیریت امور پرستاری و مدیران پرستاری بیمارستان های تابعه در خصوص برگزاری مراسم روز پرستار با حضور معاون درمان دانشگاه

نجمه باهو

148330.mp3 هم اندیشی مدیریت امور پرستاری و مدیران پرستاری بیمارستان های تابعه در خصوص برگزاری مراسم روز پرستار با حضور معاون درمان دانشگاه

/useruploads/1575884247689coh.jpg /useruploads/1575884267448xbv.jpg /useruploads/1575884284994syh.jpg /useruploads/1575884303820vym.jpg /useruploads/1575884324012ems.jpg /useruploads/1575884444329rly.jpg /useruploads/1575884460666snm.jpg /useruploads/1575884482228klo.jpg /useruploads/1575884498499hmn.jpg /useruploads/1575884514832dqa.jpg /useruploads/1575884533904tkk.jpg /useruploads/1575884550941nys.jpg /useruploads/1575884585778qno.jpg /useruploads/1575884601422wmq.jpg /useruploads/1575884616871kmx.jpg /useruploads/1575884635363hjl.jpg /useruploads/1575884655364kth.jpg /useruploads/1575884711438gyq.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148330
کلمات کلیدی
عکاس
نجمه  باهو - عکاس

نجمه باهو - عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید