• تاریخ انتشار : 1398/09/16 - 09:57
  • تعداد بازدید خبر : 112

پانزدهمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات نفرولوژی با عنوان تازه های پیوند کلیه در مرکز همایش های امام خمینی(ره)

جواد جعفری خضری

148249.mp3 پانزدهمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات نفرولوژی با عنوان تازه های پیوند کلیه در مرکز همایش های امام خمینی(ره)

/useruploads/1575700068314fek.jpg /useruploads/1575700098336jym.jpg /useruploads/1575700129997jeq.jpg /useruploads/1575700157441gvh.jpg /useruploads/1575700182183vfh.jpg /useruploads/1575700207559qhv.jpg /useruploads/1575700232663kws.jpg /useruploads/1575700259003yyf.jpg /useruploads/1575700289853kqh.jpg /useruploads/1575700318290fjk.jpg /useruploads/1575700381924anw.jpg /useruploads/1575700410484wre.jpg /useruploads/1575700681893umv.jpg /useruploads/1575700708254gdg.jpg /useruploads/1575700737680ugy.jpg /useruploads/1575700765793hub.jpg /useruploads/1575700811954fkr.jpg /useruploads/1575700854215nqa.jpg /useruploads/1575700879070xvi.jpg /useruploads/1575700943678qdu.jpg /useruploads/1575700986501gjx.jpg /useruploads/1575701023169omo.jpg /useruploads/1575701052903mwo.jpg /useruploads/1575701084665vnt.jpg /useruploads/1575701116216qqh.jpg /useruploads/1575701149444otj.jpg /useruploads/1575701175942tkp.jpg /useruploads/1575701201325toe.jpg /useruploads/1575701227801fwj.jpg /useruploads/1575701253163iek.jpg /useruploads/1575701275919bdb.jpg /useruploads/1575701307443tra.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148249
کلمات کلیدی
مریم  رضازاده
عکاس

مریم رضازاده

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید