• تاریخ انتشار : 98/08/29 - 12:49
  • تعداد بازدید خبر : 11

پنجمین کنگره هپاتوپانکراتوبیلیاری و پیوند کبد تهران در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

محمد علی مرزبان

148070.mp3 پنجمین کنگره هپاتوپانکراتوبیلیاری و پیوند کبد تهران در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

/useruploads/1574241596613ghn.jpg /useruploads/1574241612704yif.jpg /useruploads/1574241634661rir.jpg /useruploads/1574241739732cyp.jpg /useruploads/1574241753919unw.jpg /useruploads/1574241785048cmc.jpg /useruploads/1574241798613kgi.jpg /useruploads/1574241812521sdi.jpg /useruploads/1574241830989wro.jpg /useruploads/1574241850874tpd.jpg /useruploads/1574241873322vol.jpg /useruploads/1574241914770unq.jpg /useruploads/1574241935020rgd.jpg /useruploads/1574241953075wde.jpg /useruploads/1574242013172fia.jpg /useruploads/1574242057236hlj.jpg /useruploads/1574242074477wij.jpg /useruploads/1574242103870mpx.jpg /useruploads/1574242137632tfi.jpg /useruploads/1574242153141qah.jpg /useruploads/1574242173414lmi.jpg /useruploads/1574242189277eml.jpg /useruploads/1574242207985scj.jpg /useruploads/1574242334501wwg.jpg /useruploads/1574242364823lto.jpg /useruploads/1574242378415nrj.jpg /useruploads/1574242394506oip.jpg /useruploads/1574242412289bnx.jpg /useruploads/1574242427712pqd.jpg /useruploads/1574242444053xnu.jpg /useruploads/1574242596214ndc.jpg /useruploads/1574242616538sna.jpg /useruploads/1574242631447aqd.jpg /useruploads/1574242650320uvl.jpg /useruploads/1574242673664mlq.jpg /useruploads/1574242690319mcq.jpg /useruploads/1574242706897fdn.jpg /useruploads/1574242734864xfs.jpg /useruploads/1574242751302ctq.jpg /useruploads/1574243036530neu.jpg /useruploads/1574243068156rgi.jpg /useruploads/1574243089501wvr.jpg /useruploads/1574243112330jdp.jpg /useruploads/1574243128974brg.jpg /useruploads/1574243167504dsq.jpg /useruploads/1574243217930hgj.jpg /useruploads/1574243289992cei.jpg /useruploads/1574243312935ixb.jpg /useruploads/1574243334767ast.jpg /useruploads/1574243360366qup.jpg /useruploads/1574243376560awu.jpg /useruploads/1574243392784iwu.jpg /useruploads/1574243409340ywm.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148070
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید