• تاریخ انتشار : 98/09/12 - 14:30
  • تعداد بازدید خبر : 5

چهارمین جلسه کمیته پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق مواد خوراکی و آشامیدنی باهدف مبارزه با قاچاق و تقلب مواد خوراکی و آشامیدنی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

مرتضی ابراهیمی

146964.mp3 چهارمین جلسه کمیته پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق مواد خوراکی و آشامیدنی باهدف مبارزه با قاچاق و تقلب مواد خوراکی و آشامیدنی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

/useruploads/1575370895605gje.jpg /useruploads/1575371489583cya.jpg /useruploads/1575371541838sog.jpg /useruploads/1575371576160uee.jpg /useruploads/1575371615551cgr.jpg /useruploads/1575371643634sxy.jpg /useruploads/1575371682859ihr.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1575371733440igv.jpg /useruploads/1575371733440igv.jpg /useruploads/1575371777911rxr.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1575371808470phh.jpg /useruploads/1575371808470phh.jpg /useruploads/1575371847210wgn.jpg /useruploads/1575371902868smb.jpg /useruploads/1575371933662pou.jpg /useruploads/1575371968735ipk.jpg /useruploads/1575372005545anm.jpg /useruploads/1575372036469jmk.jpg /useruploads/1575372082412fgm.jpg /useruploads/1575372123699wfq.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1575372123699wfq.jpg /useruploads/1575372182323slb.jpg /useruploads/1575372843391uyy.jpg /useruploads/1575372904864mri.jpg /useruploads/1575372951734vrm.jpg /useruploads/1575372993267whd.jpg /useruploads/1575373033422iqt.jpg /useruploads/1575373153336lgj.jpg /useruploads/1575373201432ofm.jpg /useruploads/1575373245236fto.jpg /useruploads/1575373305336exf.jpg /useruploads/1575373338605kcl.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 146964
کلمات کلیدی
عکاس
خديجه آب پر - عكاس

خديجه آب پر - عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید