• تاریخ انتشار : 98/07/25 - 11:33
  • تعداد بازدید خبر : 5

کارگاه آموزشی مهارت های آموزش و ارزیابی در محیط بالین در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

محمد علی مرزبان

147579.mp3 کارگاه آموزشی مهارت های آموزش و ارزیابی در محیط بالین در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

/useruploads/1571299404955fgc.jpg /useruploads/1571299430985tid.jpg /useruploads/1571299449431qwn.jpg /useruploads/1571299464166tlp.jpg /useruploads/1571299480129kkp.jpg /useruploads/1571299496480afc.jpg /useruploads/1571299517086cpq.jpg /useruploads/1571299536925frg.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147579
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید