• تاریخ انتشار : 95/10/29 - 12:37
  • تعداد بازدید خبر : 2

کارگاه آموزشی نحوه استفاده از سامانه مجازی سازی دروس(نماد) و سایر سامانه های مجازی در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

137042.mp3 کارگاه آموزشی نحوه استفاده از سامانه مجازی سازی دروس(نماد) و سایر سامانه های مجازی در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1484730484682rar.jpg /useruploads/1484730570912sob.jpg /useruploads/1484730597150ojq.jpg /useruploads/1484730622378qgf.jpg /useruploads/1484730638860wvr.jpg /useruploads/1484730659853vlb.jpg /useruploads/1484730751799dfo.jpg /useruploads/1484730779608uyh.jpg /useruploads/1484730794476gqi.jpg /useruploads/1484730828873nts.jpg /useruploads/1484730846843ruu.jpg /useruploads/1484730867262xpa.jpg /useruploads/1484730887075ims.jpg /useruploads/1484730905829hxy.jpg /useruploads/1484730921498crs.jpg /useruploads/1484730949335wbs.jpg /useruploads/1484731005779fff.jpg /useruploads/1484731018488fvg.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 137042
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید