• تاریخ انتشار : 98/04/29 - 15:56
  • تعداد بازدید خبر : 7

کارگاه ضرورت و چالش های شرافت، درستکاری و تعارض منافع در رفتار حرفه ای در بیمارستان رازی

نرگس ابراهیمی

146160.mp3 کارگاه ضرورت و چالش های شرافت، درستکاری و تعارض منافع در رفتار حرفه ای در بیمارستان رازی

/useruploads/1563622095213umf.jpg /useruploads/1563622125364rds.jpg /useruploads/1563622161413tlr.jpg /useruploads/1563622195623wil.jpg /useruploads/1563622240696pvq.jpg /useruploads/1563622302827khb.jpg /useruploads/1563622332122mwj.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 146160
کلمات کلیدی
عکاس
ابراهیمی (عکاس) بیمارستان رازی

ابراهیمی (عکاس) بیمارستان رازی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید