• تاریخ انتشار : 98/04/29 - 12:14
  • تعداد بازدید خبر : 6

کارگروه فرعی دسترسی، بهره مندی از خدمات سلامت، اقتصاد، اجتماعی و بیمه سلامت در طرح استقرار پایش عدالت در سلامت شهرستان ری

حسین حاج رضایی

146154.mp3 کارگروه فرعی دسترسی، بهره مندی از خدمات سلامت، اقتصاد، اجتماعی و بیمه سلامت در طرح استقرار پایش عدالت در سلامت شهرستان ری

/useruploads/1563608710282txd.jpg /useruploads/1563608728676jrd.jpg /useruploads/1563608746018oeq.jpg /useruploads/1563608762889abt.jpg /useruploads/1563608787787mqq.jpg /useruploads/1563608877681ihc.jpg /useruploads/1563608895979wkc.jpg /useruploads/1563608972130wth.jpg /useruploads/1563609799614ntl.jpg /useruploads/1563609818282msx.jpg /useruploads/1563609842439mgy.jpg
  • گروه خبری : شبکه های بهداشتی درمانی
  • کد خبر : 146154
کلمات کلیدی
عکاس
سعيده  شريفي - عکس

سعيده شريفي - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید