• تاریخ انتشار : 97/07/01 - 10:25
  • تعداد بازدید خبر : 8

کمیته تریاژ طب اورژانس در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

محمد علی مرزبان

142562.mp3 کمیته تریاژ طب اورژانس در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

/useruploads/1537685712905lxx.jpg /useruploads/1537685725371hde.jpg /useruploads/1537685739077eqe.jpg /useruploads/1537685750361wee.jpg /useruploads/1537685760331jwk.jpg /useruploads/1537685771269naj.jpg /useruploads/1537685789324qqb.jpg /useruploads/1537685800761xuw.jpg /useruploads/1537685831590xpy.jpg /useruploads/1537685850747jxl.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 142562
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید