• تاریخ انتشار : 98/10/11 - 07:14
  • تعداد بازدید خبر : 34

گرامیداشت روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی تهران (دوربین بیمارستان جامع بانوان آرش)

سارا احمدی زاده

148723.mp3 گرامیداشت روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی تهران (دوربین بیمارستان جامع بانوان آرش)

/useruploads/1577850296138hmx.jpg /useruploads/1577850317813lew.jpg /useruploads/1577850340415hyk.jpg /useruploads/1577850374644vjk.jpg /useruploads/1577850435451ndr.jpg /useruploads/1577850474473vdo.jpg /useruploads/1577850506420wrp.jpg /useruploads/1577850531571gny.jpg /useruploads/1577850559188cru.jpg /useruploads/1577850584297wtv.jpg /useruploads/1577850610326don.jpg /useruploads/1577850646545mus.jpg /useruploads/1577850672877lau.jpg /useruploads/1577850707847jmn.jpg /useruploads/1577850733527dwt.jpg /useruploads/1577850761179hsp.jpg /useruploads/1577850784479xly.jpg /useruploads/1577850813629viy.jpg /useruploads/1577850838006gby.jpg /useruploads/1577850860042vfd.jpg /useruploads/1577850885198rna.jpg /useruploads/1577850924389dsx.jpg /useruploads/1577850953229hns.jpg /useruploads/1577850985254egn.jpg /useruploads/1577851016971yny.jpg /useruploads/1577851048904gsf.jpg /useruploads/1577851071914jpr.jpg /useruploads/1577851091775smp.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148723
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید