• تاریخ انتشار : 98/10/11 - 07:48
  • تعداد بازدید خبر : 95

گرامیداشت روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی تهران (دوربین مجتمع بیمارستانی امام خمینی)

محمود ملکی

148725.mp3 گرامیداشت روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی تهران (دوربین مجتمع بیمارستانی امام خمینی)

/useruploads/1577852320490jux.jpg /useruploads/1577852341433foc.jpg /useruploads/1577852365182rhq.jpg /useruploads/1577852387949kqk.jpg /useruploads/1577852411994kpf.jpg /useruploads/1577852443410col.jpg /useruploads/1577852465645omb.jpg /useruploads/1577852483616kbw.jpg /useruploads/1577852504437mdn.jpg /useruploads/1577852528622peu.jpg /useruploads/1577852571725iep.jpg /useruploads/1577852606031ufu.jpg /useruploads/1577852628870aig.jpg /useruploads/1577852651561joe.jpg /useruploads/1577852673796qix.jpg /useruploads/1577852696349opl.jpg /useruploads/1577852717785buc.jpg /useruploads/1577852750739irc.jpg /useruploads/1577852771618jxu.jpg /useruploads/1577852795544idf.jpg /useruploads/1577852819810yyv.jpg /useruploads/1577852847805eij.jpg /useruploads/1577852869967wph.jpg /useruploads/1577852891184bnw.jpg /useruploads/1577852919360ita.jpg /useruploads/1577852948436qjs.jpg /useruploads/1577852976723sun.jpg /useruploads/1577853008904xrl.jpg /useruploads/1577853038076wxs.jpg /useruploads/1577853071479egk.jpg /useruploads/1577853108485cau.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148725
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید