• تاریخ انتشار : 98/03/23 - 14:03
  • تعداد بازدید خبر : 38

گردهمایی بزرگ خانواده بین‌الملل دانشگاه با حضور دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه

مهناز وحیدی

144201.mp3 گردهمایی بزرگ خانواده بین‌الملل دانشگاه با حضور دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه

/useruploads/1560418448736rwf.jpg /useruploads/1560418464558dbv.jpg /useruploads/1560418493556eco.jpg /useruploads/1560418512596dxh.jpg /useruploads/1560418546162tog.jpg /useruploads/1560418582726grb.jpg /useruploads/1560418622675juy.jpg /useruploads/1560418661705cad.jpg /useruploads/1560418682944jsp.jpg /useruploads/1560418730411nuv.jpg /useruploads/1560418763985kqn.jpg /useruploads/1560418813251cow.jpg /useruploads/1560418850106wbs.jpg /useruploads/1560418893347cqr.jpg /useruploads/1560418932762ihw.jpg /useruploads/1560418970509msa.jpg /useruploads/1560418988548hou.jpg /useruploads/1560419023268xck.jpg /useruploads/1560419048885jmd.jpg /useruploads/1560419069452voc.jpg /useruploads/1560419104110rhi.jpg /useruploads/1560419120586kcu.jpg /useruploads/1560419155152wix.jpg /useruploads/1560419177371dxi.jpg /useruploads/1560419196452uej.jpg /useruploads/1560419250087wdg.jpg /useruploads/1560419272628itn.jpg /useruploads/1560419309197tah.jpg /useruploads/1560419346665lbl.jpg /useruploads/1560419366497wtw.jpg /useruploads/1560419416036dxr.jpg /useruploads/1560419434560hvq.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1560419480937lct.jpg /useruploads/1560419480937lct.jpg /useruploads/1560419511717fsd.jpg /useruploads/1560419530333wqy.jpg /useruploads/1560419580379nls.jpg /useruploads/1560419610430mms.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 144201
کلمات کلیدی
عکاس
مهناز  وحيدي - عکس

مهناز وحيدي - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید