• تاریخ انتشار : 1398/07/04 - 21:08
  • تعداد بازدید خبر : 87

گردهمایی دانش آموختگان ورودی سال 48 در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

سرور قادری

147152.mp3 گردهمایی دانش آموختگان ورودی سال 48 در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

/useruploads/1569519550698oae.jpg /useruploads/1569519573355ovc.jpg /useruploads/1569519596711nwh.jpg /useruploads/1569519620822isx.jpg /useruploads/1569519640477cln.jpg /useruploads/1569519665859onl.jpg /useruploads/1569519690850grb.jpg /useruploads/1569519716296yxb.jpg /useruploads/1569519743185qid.jpg /useruploads/1569519770151doo.jpg /useruploads/1569519802192bje.jpg /useruploads/1569519826297tev.jpg /useruploads/1569519853540hfw.jpg /useruploads/1569519884843fut.jpg /useruploads/1569519911123fbc.jpg /useruploads/1569519936007pga.jpg /useruploads/1569519962037phv.jpg /useruploads/1569519983095uuu.jpg /useruploads/1569520002031sqn.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 147152
کلمات کلیدی
سرور  جابر قادری - عکس
عکاس

سرور جابر قادری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید