• تاریخ انتشار : 98/08/23 - 08:54
  • تعداد بازدید خبر : 17

گرمیداشت روز جهانی رادیولوژی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور ریاست و مسئولین مجتمع

محمود ملکی

147957.mp3 گرمیداشت روز جهانی رادیولوژی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور ریاست و مسئولین مجتمع

/useruploads/1573709087344yml.jpg /useruploads/1573709115719krn.jpg /useruploads/1573709148978ubb.jpg /useruploads/1573709173154ttm.jpg /useruploads/1573709204228oes.jpg /useruploads/1573709230148nrv.jpg /useruploads/1573709258980lem.jpg /useruploads/1573709280565mnp.jpg /useruploads/1573709304917akj.jpg /useruploads/1573709329897bld.jpg /useruploads/1573709357021sgs.jpg /useruploads/1573709385017dnr.jpg /useruploads/1573709440356mml.jpg /useruploads/1573709504362klh.jpg /useruploads/1573709555861wfo.jpg /useruploads/1573709609550mhw.jpg /useruploads/1573709637781byt.jpg /useruploads/1573709666338kpx.jpg /useruploads/1573709702434rsa.jpg /useruploads/1573709729013ust.jpg /useruploads/1573709772099uyf.jpg /useruploads/1573709798057xxg.jpg /useruploads/1573709825034sll.jpg /useruploads/1573709854075ygv.jpg /useruploads/1573709924673mmr.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147957
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید