• تاریخ انتشار : 98/09/17 - 11:27
  • تعداد بازدید خبر : 6

برگزاری ژورنال کلاب سی تی و آنژیوگرافی در دانشکده پیراپزشکی

الهام حق شناس

148285.mp3 برگزاری ژورنال کلاب سی تی و آنژیوگرافی در دانشکده پیراپزشکی

/useruploads/1575791884222npe.jpg /useruploads/1575791902214cck.jpg /useruploads/1575791914704ion.jpg /useruploads/1575791935122utl.jpg /useruploads/1575791949972afc.jpg /useruploads/1575791974712yiq.jpg /useruploads/1575791992074opc.jpg /useruploads/1575792007475axt.jpg /useruploads/1575792025822dan.jpg /useruploads/1575792040010ntd.jpg /useruploads/1575792062899kuw.jpg /useruploads/1575792076452cos.jpg /useruploads/1575792092545bjq.jpg /useruploads/1575792109584qla.jpg /useruploads/1575792125993phg.jpg /useruploads/1575792140820exm.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148285
کلمات کلیدی
عکاس
الهام  حق شناس- عکس

الهام حق شناس- عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید