لیست اخبار صفحه :1
فراخوان مشارکت اعضای هیئت علمی بالینی و دستیاران رشته های  بالینی دانشگاه در کلینیک مجازی و ویزیت آنلاین بیماران

فراخوان مشارکت اعضای هیئت علمی بالینی و دستیاران رشته های بالینی دانشگاه در کلینیک مجازی و ویزیت آنلاین بیماران

باتوجه به راه اندازی موفقیت آمیز سامانه کلینیک مجازی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی در ویزیت و پیگیری درمان بیماران مبتلابه کرونا، از همه اعضای هیات علمی بالینی و دستیاران رشته های بالینی دانشگاه دعوت می شود درصورت تمایل در ارایه مشاوره های آنلاین با کلینیک مجازی همکاری کنند.